TOP

Winkelleegstand daalt voor vierde jaar op rij

In 2018 is de winkelleegstand voor het vierde jaar op rij gedaald. De leegstand liep in 2018 van 7.0 procent terug naar 6.7 procent omdat veel panden een andere invulling kreeg dan retail.

Voor de vierde jaar op rij is in 2018 de winkelleegstand gedaald. Waar die op 1 januari 2018 nog op 7.0 procent stond, was dit op 31 december teruggelopen tot 6.7 procent. Dat maakt onderzoeksbureau Locatus bekend. De voornaamste reden voor de daling is dat veel panden een andere invulling kregen dan retail. In 2018 werden op grote schaal winkelpanden omgebouwd tot woningen.

Zo’n 2000 winkelpanden kregen in 2018 een andere bestemming dan retail. Deels zijn dat leegstaande panden, en deels zijn winkels die omgebouwd zijn naar een niet-retailpand.

De verklaring voor de functiewijziging van retailpanden ligt in de huurprijzen van woningen. Al jaren dalen de huren van winkels (vorig jaar gemiddeld 2,1 procent) De huurprijzen van woningen stijgen echter (vorig jaar met gemiddeld 3,1 procent). Het wordt daardoor steeds interessanter om retailpanden om te bouwen naar woningen.