TOP

Winkelgebieden veiliger door sms-alerts

Nederlandse winkeliers verstuurden in vorige jaar ruim 10.000 sms-alerts om elkaar te waarschuwen bij calamiteiten in hun winkelgebied. Dat blijkt uit een onderzoek van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). Ruim de helft van de sms-alerts bevatte een waarschuwing voor verdachte personen of vals geld.

Winkeliers gebruiken sms-alerts vooral om collega-winkeliers te waarschuwen als ze een verdachte persoon of groep personen in het winkelgebied signaleren of als er zakkenrollers of winkeldieven actief zijn. Ook als er vals geld ontdekt wordt, gaat er direct een waarschuwings-sms uit. Verder wordt een sms-alert regelmatig ingezet om de hulp van collega-winkeliers te vragen bij problemen met agressieve klanten of als een kind zijn ouders kwijt is. Indien nodig kan ook de wijkagent of beveiligingsbeambte direct via een sms-alert gealarmeerd worden. Veel winkeliers geven aan zich hierdoor veiliger te voelen.

Veilig winkelgebied


Hendrik-Jan Kaptein, hoofd afdeling bestrijding winkelcriminaliteit bij het HBD: “Goede communicatie is van groot belang voor de veiligheid van een winkelgebied. Om winkeliersverenigingen daarbij te ondersteunen heeft het HBD de verenigingswebsite ontwikkeld. De site bevat een aantal handige functies. Zo kunnen winkeliers eenvoudig informatie met elkaar en met de politie en gemeente uitwisselen. Behalve een nieuwsmodule, een ledenadministratie en de sms-alertfunctie biedt de website ook een standaard registratiesysteem voor een collectief winkelverbod. Een collectief winkelgebied geeft winkeliers in een winkelgebied de mogelijkheid om gezamenlijk ongewenste personen te weren. Het registratiesysteem zoals opgenomen in de website is goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens.”

10.000 sms’jes 

Ruim 110 winkeliersverenigingen in Nederland gebruiken de HBD-verenigingswebsite als hulpmiddel om de onderlinge communicatie te verbeteren en zo de veiligheid van het winkelgebied te vergroten. Bijna de helft maakte in 2010 actief gebruik van de gratis sms-alertfunctie. Ze verstuurden zo’n 200 sms’jes per week en in totaal 10.000 sms’jes in 2010.

De website is ontwikkeld met een subsidie van het toenmalige ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is gratis beschikbaar voor winkeliersverenigingen.