TOP

Verlies voor schoenenzaken in derde kwartaal 2019

In het derde kwartaal van 2019 hebben schoenenwinkels 0,5 procent minder omgezet dan een jaar eerder.

De omzet van schoenenzaken was in het derde kwartaal van 2019 0,5 procent lager dan dezelfde periode een jaar eerder. Modezaken deden het niet veel beter met een daling van 0,4 procent. De volumeverschillen van beide sectoren zijn respectievelijk -0,3 procent en -3,6 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Gehele detailhandel

De gehele detailhandel haalde een omzet van 3,7 procent hoger dan een jaar eerder. Het volume was 2,1 procent groter. De omzet van de detailhandel is al bijna 6 jaar elk kwartaal hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De laatste daling ten opzichte van een jaar eerder dateert van het vierde kwartaal van 2013.

Internetomzet

In vergelijking met het derde kwartaal van 2018 namen de verkopen via internet sterker toe dan de winkelverkopen. De internetomzet was in het derde kwartaal 17,5 procent hoger. Bij de internetomzet kan onderscheid worden gemaakt tussen pure internetverkopers en multichannelers. Voor die laatste groep bedrijven is de verkoop via internet een nevenactiviteit, naast de fysieke verkoop in winkels. De internetomzet van de multichannelers was in het derde kwartaal 21,7 procent hoger dan een jaar eerder. Bij de pure internetverkopers (postorderbedrijven en webwinkels) was de omzet 14,9 procent hoger.

Vertrouwen

Het vertrouwen van detailhandelaren was aan het begin van het vierde kwartaal ruim hoger dan begin derde kwartaal 2019. De vertrouwensindicator steeg in deze periode van 7,6 naar 12,9. De stijging wordt vooral veroorzaakt door verbeterde omzetverwachtingen. Aan het begin van derde kwartaal ging per saldo nog 3 procent van de detailhandelsondernemers uit van dalende omzetten, begin vierde kwartaal verwacht per saldo ruim 28 procent een omzetstijging.

Personeelstekort

Het percentage detailhandelsbedrijven dat last heeft van een tekort aan personeel bereikte een nieuwe piek en nam toe van 12,2 procent begin derde kwartaal tot 16,4 procent aan het begin van het vierde kwartaal. De laatste top dateert van begin vierde kwartaal van 2018 (16,0 procent).

Het aantal faillissementen in de detailhandel stabiliseerde. Er gingen in het derde kwartaal 99 detailhandelsbedrijven failliet, 1 meer dan in het tweede kwartaal.