TOP

Provincie Utrecht zet stop op uitbreiding aantal winkelmeters

Omdat er in de toekomst minder winkelruimte nodig is, heeft de provincie Utrecht besloten om zo goed als geen nieuwe winkelmeters meer toe te voegen aan het huidige aanbod.

Ondanks de aantrekkende economie en de voorspelde bevolkingsgroei in Utrecht, verwacht de provincie dat de functie van fysieke winkels in niet-dagelijkse goederen (zoals schoenen en kleding) afneemt. Dat staat in het rapport Retailvisie van de Gedeputeerde Staten. Daarom is ervoor gekozen om een – zo goed als – volledige stop te zetten op de uitbreiding in winkelmeters buiten de bestaande structuur. “Toevoegen van extra detailhandelmeters aan bestaande winkelcentra is in bijna alle gevallen ongewenst”, staat er in het rapport.

Maar ‘ook binnen de bestaande structuur moet worden nagegaan welke gebieden wel en niet kansrijk zijn en dit vraagt soms om scherpe keuzes’. Er zal namelijk vooral behoefte zijn aan grote binnensteden en kleine dorpskernen, waardoor middelgrote winkelcentra tussen wal en schip vallen omdat ze te weinig onderscheidend zijn. Daarom moeten er keuzes gemaakt worden in omvang en aanbod. Sommige centra moeten zelfs volledig herpositioneerd worden.

Huidige situatie

De provincie Utrecht heeft ongeveer 6.400 winkels met een gezamenlijk winkelvloeroppervlak van bijna 1,9 miljoen vierkante meter. Ongeveer een derde van de winkels zijn mode- en luxeshops in onder andere schoenen, kleding, modeaccessoires, huishoudelijke artikelen, brillen en sieraden. De winkelleegstand in de provincie staat momenteel op ongeveer 9,6 procent, maar ligt in sommige gemeenten beduidend hoger. Zo functioneren de binnensteden van Utrecht en Amersfoort en het recent vernieuwde centrum van Nieuwegein bovengemiddeld goed, terwijl andere middelgrote centra het  matig tot slecht doen.

Retailvisie

Sinds 2008 is de detailhandel in Nederland omgeslagen van een groei- naar een krimpmarkt. De consument verandert zijn mening snel en online groeit harder dan verwacht. Utrecht probeert daarom met het rapport Retailvisie de provincie toekomstbestendig te maken.