TOP

Nieuwe toekomststrategie Euro-Holland

Inkoopvereniging Euro-Holland heeft vier nieuwe beleidspunten geformuleerd. Tijdens speciale bijeenkomsten is met de leden én met de leveranciers over strategie gesproken.

Manager leden en schoenen Thomas van Dalen: “Dat waren nuttige bijeenkomsten. In het dagelijks contact met onze leden praat je al over dit soort zaken, maar het is goed om er eens apart voor te gaan zitten. Ook de bijeenkomst met leveranciers was heel waardevol, we moeten het immers samen doen. Samenwerken in de keten is een noodzakelijke voorwaarde voor succes.”

Gezamenlijke inkoopstrategie
Euro-Holland zal zich de komende jaren op vier punten concentreren. Allereerst worden er clusters van samenwerkende leden geformeerd. Binnen elke cluster worden informatie en ervaringen uitgewisseld en gesproken over een gezamenlijke inkoopstrategie met het doel elke deelnemer beter te laten renderen.

Personeel
Er wordt een intensievere samenwerking met leveranciers gezocht. De vereniging wil meer accent leggen op het ondersteunen van leden bij de verkoop waarbij aandacht voor het personeel een belangrijk aspect is. Door middel van een systeem van ‘best practices’ kunnen leden inspiratie opdoen voor toepassingen in de eigen winkel.

EDI
Volgens de directie van Euro-Holland is voor een goede samenwerking tussen de leden onderling en met de leveranciers, een gestructureerde, elektronische uitwisseling van informatie (EDI) hoogst noodzakelijk. Daarom zal er nog meer op worden ingezet.

Directeur Hans Vendrig: “Wij denken goede en aansprekende actiepunten te hebben. Leden die ik sprak zijn er enthousiast over en dat geeft vertrouwen voor de toekomst!”

Cast 
Ook gaat Euro-Holland op korte termijn naar Cast. “We openen een extra vergader- en ontmoetingsruimte in Cast en hebben daarvoor een officiële aanvraag bij het management neergelegd. Er is nog geen concrete datum, want dat is afhankelijk van de beschikbare ruimte in Nieuwegein. Het hoofdkantoor blijft in Nijkerk. Uiteindelijk willen we ook de showroom verhuizen, maar dat kan pas als er een huurder voor ons pand in Nijkerk is gevonden. En momenteel zit de vastgoedmarkt voor bedrijfsruimtes behoorlijk op slot”, aldus Hans Vendrig.