TOP

Nieuw akkoord winkelhuur: ‘Kwijtschelding huur april en mei, huuropschorting over juni’

Na wekenlange onderhandelingen tussen de retail- en vastgoedsector ligt er een Steunakkoord 2.0 op tafel. Dit akkoord moet met name de retailers handvatten bieden om tot afspraken met verhuurders te komen.

De belangrijkste afspraak is dat de partijen voorstellen om voor de maanden april en mei 50 procent van de huur kwijt te schelden en dat de huur van juni voor 50 procent wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Afspraken blijven echter maatwerk tussen verhuurder en huurder en kunnen daarom niet als algemene regel gelden voor alle partijen. Veelal zijn er ook aanvullende/alternatieve (maatwerk)afspraken. De volledige publicatie is hier te downloaden.

Lucht én richting voor retailers

Dit tweede Steunakkoord volgt op het eerder gesloten akkoord in april en is ondertekend door de Vereniging van Institutionele Beleggers in Nederland (IVBN), Vastgoed Belang, Vastgoedoverleg (VGO), Detailhandel Nederland en Inretail. “We zijn bijzonder blij met deze uitkomst. Het geeft lucht én richting voor heel veel retailers. Het vormt een houvast om de gesprekken over huurkwijtschelding en opschorting van de junimaand constructief te vervolgen. Veel retailers zitten hier op te wachten,” aldus Inretail-directeur Jan Meerman, die namens Detailhandel Nederland deelnam aan de onderhandelingen.

Dringende oproep

Maar volgens Meerman houdt het met dit akkoord niet op. “Het is belangrijk dat we elkaar blijven steunen. Het zoeken naar oplossingen gedurende deze crisis moeten we als marktpartijen echt samen doen.” Hij doet een dringende oproep aan partijen die nog niet aan de belangrijkste afspraken over kwijtschelding en opschorting voldaan hebben. “De retail voelt nog lange tijd de gevolgen van de anderhalvemetereconomie. We hebben elkaar én de overheid keihard nodig om het perspectief voor de retail zo optimaal mogelijk te organiseren.”

Foto: Pixabay.com