TOP

‘Nederland heeft overschot van ruim 30.000 winkels’

Het is slecht gesteld met de arbeidsproductiviteit, vloerproductiviteit en omzetontwikkeling van winkels in Nederland. Dit wordt voor het grootste deel bepaald door een overschot aan winkels. Dat concluderen de schrijvers van Retailmarketing, Rob van der Kind en Frank Quix.

In het handboek Retailmarketing wordt een update gegeven van de stand van zaken in de Nederlandse detailhandel. In de vijfde druk wordt beschreven dat sinds 2000  zowel de arbeidsproductiviteit als de vloerproductiviteit in de non-food retail met  25 tot 30 procent is gedaald. Dit is deels toe te schrijven aan de beperkte omzetgroei, maar vooral aan het aantal toegevoegde winkelmeters in deze periode.

Leegstand
Door het overschot aan winkels (op termijn zelfs 30.000 tot 40.000) neemt de leegstand in middelgrote winkelgebieden toe. Dit leidt weer tot minder aantrekkelijke winkelstraten, wat weer kan leiden tot extra leegstand. Winkelgebieden zullen compacter worden.

Structurele oplossing
Om winkelcentra aantrekkelijk te houden kan ruilverkaveling een oplossing zijn. De schrijvers zijn van mening dat brancheorganisaties, gemeenten, verhuurders en huurders moeten samenwerken om tot een structurele oplossing te komen.