TOP

Linkedin favoriet bij ondernemers

Ze zijn nog wat huiverig, maar volgens het KvK Ondernemerspanel maken toch steeds meer ondernemers gebruik van social media.

Uit een peiling onder het KvK Ondernemerspanel blijkt dat ondernemers het vaakst gebruik maken van Linkedin (52%). Het gebruik van deze netwerksite groeide in de periode december 2009 tot en met juni 2010 met 18 procent.

Twitter
Het gebruik van microblog Twitter stijgt met 65 procent het sterkst. Ook Facebook wordt vaker ingezet, het gebruik nam met 34 procent toe naar 18,2 procent. Alleen Hyves, de Nederlandse tegenhanger van Facebook, werd 8 procent minder gebruikt.

Een half jaar geleden gaf 41 procent van de respondenten aan geen gebruik te maken van social media. Dat percentage is inmiddels gezakt naar 37 procent.