TOP

“Lichte groei detailhandel in 2014”

Na jaren van krimp is er in 2014 eindelijk weer groei te zien in de detailhandel. Dat meldt ING Bank.

Er is weer licht in de duisternis. Na jaren van krimp is er in 2014 eindelijk weer groei te zien in de detailhandel. Dat meldtt ING Bank in een persbericht.

De koopkracht groeit volgens het CPB dit jaar met 1,5 procent vanwege de lage inflatie, een dalende zorgpremie, verlaging van de eerste belastingschijf en een milde winter (minder gasverbruik). Door de verbeterde cijfers in de huizenmarkt, is er ook een stijging te zien in het vertrouwen van de consument en geven ze ook makkelijker geld uit.

Met al deze feiten meegerekend verwacht ING Economisch Bureau een omzetstijging van 1 procent in de detailhandel in 2014. De economen denken dart er in 2015 een stijging zal zijn van 1,5 procent.

Onzekere toekomst
Ondanks de goede cijfers is er toch nog een lange weg te gaan. Tussen 2008 en 2013 was er namelijk in de non food een omzetdaling te zien van maar liefst zestien procent. Daarnaast is er moeilijk een vinger te leggen op hoe het koopgedrag van de consument in de komende jaren gaat veranderen aangezien de klant net uit een financieel onzekere periode komt en omdat de werkloosheid nog hoog is.

Consumenten kopen nu dan ook nog prijsbewust en het CBS ziet zelfs dat in bepaalde delen van de detailhandel de prijzen dalen. ING sectormanager Food & Retail Dirk Mulder: “In deze stabiele tot licht groeiende markt blijft de concurrentiedruk onverminderd hoog en staan marges nog steeds onder druk. Het verschil tussen goed en minder presterende retailers komt in deze tijd steeds duidelijker tot uitdrukking in de resultaten.”