TOP

Leegstand winkelpanden neemt verder toe

Steeds meer winkelpanden in Nederland staan leeg. Meer dan honderd gemeenten in Nederland hebben te maken met structurele leegstand, zo blijkt uit de 'Leegstandsbarometer' van ruimtelijk-economisch adviesbureau DTNP.

Adviesbureau DTNP noemt schaalvergroting, de opkomst van internet en vergrijzing van ondernemers als belangrijkste oorzaken van de groeiende winkelleegstand. De krimp van de bevolking zal de leegstand de komende jaren naar verwachting extra doen groeien.

Gebrek aan winkelruimte
Ruim een kwart van alle gemeenten in Nederland krijgt te maken met structurele leegstand van winkelpanden. Een groot aantal hiervan ligt in Limburg, maar ook gemeenten in de Randstad en in andere regio’s krijgen met lege winkelpanden te maken. In middelgrote gemeenten in de Randstad is juist een gebrek aan winkelruimte. Daar liggen naar verwachting kansen voor uitbreiding en versterking van het winkelaanbod.

Sanering
In een webtool, waarin gegevens van Locatus en CBS zijn gecombineerd, wordt voor afzonderlijke gemeentes getoond hoe leegstand zich naar verwachting zal ontwikkelen. Bij een structurele leegstand groter dan zes procent lijkt de sanering van winkels in de toekomst onvermijdelijk.