TOP

Noodpakket kabinet: dit zijn de maatregelen voor mode- en schoenenondernemers

Het kabinet kondigde dinsdagavond 17 maart nieuwe maatregelen aan om het Nederlandse bedrijfsleven te ondersteunen, nu de omzetten van veel ondernemers drastisch zijn teruggelopen. Dit zijn de regelingen die voor mode- en schoenenondernemers van belang zijn.

Nederland heeft sinds vorige week te maken met een nieuwe werkelijkheid. Grote delen van het land liggen stil. Stads- en dorpscentra zijn nagenoeg leeg nu iedereen is opgeroepen om tot 6 april zoveel mogelijk binnen te blijven. Daardoor zijn de omzetten van mode-, schoenen- en sportwinkels de afgelopen dagen drastisch teruggelopen, zegt Dave Quadvlieg, branchespecialist schoenen en sport bij Inretail. “Op donderdag 12 maart gemiddeld met 30 procent, op vrijdag 13 maart met 50 procent, op zaterdag 14 maart met 70 procent en tot en met vandaag zelfs tot 100 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, ondanks dat de winkels nog open zijn. En dat terwijl dit de weken zijn waarin omzet gemaakt moet worden met de nieuwe voorjaarscollecties.”

Miljarden naar bedrijfsleven

Het kabinet maakte gisteravond bekend dat er een nieuw noodpakket van kracht gaat om de getroffen ondernemingen te ondersteunen. Per maand kunnen hier potentieel miljarden voor worden vrijgemaakt. Samenvattend moeten de nieuwe regelingen ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, zelfstandigen extra financiële ondersteuning krijgen en het geld in bedrijven blijft via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden. Het noodpakket komt bovenop de eerder getroffen maatregelen van 12 maart en geldt voor de komende drie maanden. De maatregelen worden zo spoedig mogelijk operationeel, meldt het kabinet.

Inretail is blij met de overheidssteun, stelt de brancheorganisatie in een eerste reactie. “Het kabinet laat met dit noodpakket zien de ernst van de situatie te begrijpen en begaan te zijn met de zelfstandige ondernemers”, knikt Quadvlieg. “Nu is het zaak dat de nieuwe regelingen zo snel mogelijk operationeel worden.”

Het noodpakket banen en economie bestaat uit acht nieuwe maatregelen. Dit zijn de punten die voor mode- en schoenenondernemers relevant zijn.

1. Er komt een tijdelijke regeling voor tegemoetkoming in de loonkosten

Zodat bedrijven hun personeel kunnen blijven doorbetalen. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) vervangt de huidige regeling werktijdverkorting per direct. Nog niet behandelde aanvragen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Verschil met de regeling werktijdverkorting is dat de NOW niet kijkt naar gewerkte uren, maar naar omzet. Ondernemers die vanaf 1 maart 2020 een omzetverlies van minimaal 20 procent of meer verwachten, kunnen bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen tot maximaal 90 procent van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. UWV verstrekt een voorschot van 80 procent van de gevraagde tegemoetkoming. Voorwaarde is dat er in de subsidieperiode geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen. De nieuwe NOW wordt zo spoedig mogelijk opengesteld.

2. Zelfstandige ondernemers krijgen extra ondersteuning

Zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, kunnen voor een periode van drie maanden via een versnelde procedure aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor hun levensonderhoud. Deze tijdelijke bijstandsregeling vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten.

3. Uitstel van belasting aanvragen wordt eenvoudiger, boetes worden lager

Ondernemers die door de coronacrisis niet aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen, kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is niet nodig om meteen bewijsmateriaal mee te sturen; daar krijgen ondernemers langer de tijd voor. De invorderingsrente, die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn, wordt tijdelijk verlaagd van 4 procent naar 0 procent. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0 procent.

4. De Garantie Ondernemersfinanciering (GO) wordt verruimd

Bedrijven die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties, kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van deze regeling te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO kunnen zowel het mkb als het grote ondernemingen een garantie van 50 procent op bankleningen en bankgaranties krijgen (vanaf minimaal 1,5 miljoen tot maximaal 50 miljoen per onderneming, met een tijdelijke verruiming naar 150 miljoen euro). Quadvlieg: “Deze staatsgarantie is waardevol, omdat banken normaal niet zo scheutig zijn met het verstrekken van leningen aan ondernemers in de retail.

5. Kleine ondernemers krijgen een rentekorting op de microkredieten van Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van een half jaar. De rente wordt gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2 procent. De staat stelt hiervoor 6 miljoen euro beschikbaar. “We weten natuurlijk niet hoe de wereld er over zes maanden uitziet”, zegt Quadvlieg. “Maar we adviseren de ondernemer te kijken naar alle financiële regelingen die worden aangeboden en te onderzoeken.”

Waar kunnen ondernemers terecht?

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus. De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.

Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op Rijksoverheid.nl/coronavirus, de website van het RIVM of de website van Inretail.

Foto: CC-BY-4.0/Husky via Wikimedia