TOP

Inretail vraagt verhuurders over te stappen op omzethuur

Er heerst extreme bezorgdheid in de winkelmarkt. Inretail roept verhuurders over te stappen op omzethuur en die ook meteen uit te stellen. De brancheorganisatie baseert de oproep mede op een actualiteitspeiling onder haar leden.

Inretail vindt het noodzakelijk dat de verhuurders meer gaan meebewegen en meedenken. Zij roept op per direct over te stappen op omzethuur én de omzethuur drie maanden uit te stellen. Afgelopen maandag zei Inretail-directeur Jan Meerman al tegen de vakwebsite Vastgoedmarkt.nl dat retailers in de sector non-food verhuurders drie maanden uitstel van betaling gaan vragen. Het uitstel van betaling moet voorkomen dat winkelbedrijven failliet gaan nu de uitbraak van corona resulteert in kelderende omzetten en liquiditeitstekorten, zo schijft Vastgoedmarkt.

“Sinds afgelopen donderdag zijn de omzetten in onze sector met 50 tot 70 procent gedaald. Onze achterban vraagt zich al af wanneer dit kabinet de winkels in de non-food gaat sluiten, zoals dat al is gebeurd in België, Spanje, Oostenrijk en Italië”, aldus Meerman op de site. “We willen graag in gesprek over uitstel van betaling voor drie maanden en over de manier waarop we de achterstand daarna weer inhalen’, aldus Meerman. ‘Zonder zulke afspraken gaan retailers het niet redden. Dan gaan er retailers failliet, ook de goede.”

Inretail wil over het onderwerp huur in overleg met de IVBN, de vereniging van institutionele beleggers in Nederland, en Vastgoed Belang, de brancheorganisatie van institutionele beleggers. Ook als de winkels niet op slot gaan, denkt Meerman dat retailers het moeilijk gaan krijgen. De beursgenoteerde vastgoedbelegger Wereldhave kondigde aan per geval te bekijken hoe in deze buitengewone omstandigheden met de contractuele verplichtingen van huurders wordt omgegaan.

Actualiteitspeiling

Inretail heeft een zogenaamde actualiteitspeiling uitgevoerd onder een aantal leden. Daarin stelde de brancheorganisatie de volgende vragen.

In hoeverre hebben de maatregelen impact gehad op de omzet van jouw bedrijf in de afgelopen dagen?

Zo’n 98 procent van de respondenten geeft aan dat de maatregelen die zijn genomen, impact hebben op de bedrijfsvoering. In slechts 2 procent is de omzet stabiel gebleven.

Kun je aangeven met hoeveel procent de omzet bij benadering gedaald is sinds afgelopen donderdag (ten opzichte van een reguliere week)?

Welke impact verwacht je dat de maatregelen rondom het Corona Virus in de komende periode zullen hebben op de omzet van jouw bedrijf?

Op deze vraag zegt 97 procent van de respondenten dat de maatregelen de komende periode invloed zullen hebben op de bedrijfsvoering. In slechts 3 procent verwachten retailer dat de omzet stabiel blijft.

Als je nu een inschatting moet doen, welke omzetdaling verwacht jij dan de komende periode voor jouw bedrijf als gevolg van maatregelen rondom de Corona?

In hoeverre maak jij je zorgen over de impact van het Corona Virus op het voortbestaan van jouw bedrijf?

Op deze vraag zegt 59 procent ‘zeer bezorgd’ te zijn over het voortbestaan van het eigen bedrijf. 33 procent is ‘bezorgd’. De overige 7 procent is niet, nauwelijks of een beetje bezorgd.

Foto: Publicdomainpictures.net/CC0