TOP

ING: Grote behoefte aan innovatie in schoenenwinkels

De schoenendetailhandel staat van alle kanten onder druk en er is grote behoefte aan innovatie in de schoenenwinkels. Dat concludeert ING Economisch Bureau in de Sectorvisie Schoenenbranche.

Zwakke economische omstandigheden zorgen voor een prijskritische consument en een krimpende vraag. Tegelijkertijd stijgen de inkoopkosten en legt ook de btw-verhoging druk op de marge. Ook heeft de schoenenbranche te maken met een verdere stijging van de online verkoop. Volgens de onderzoekers van ING ligger er kansen voor winkeliers, ontwikkelaars en gemeenten die door out-of-the-box  denken innovatieve concepten ontwikkelen om het winkellandschap nieuw leven in te blazen.

Wisselvallig beeld
In 2011 hield de schoenendetailhandel knap stand in uitermate lastige economische omstandigheden. Er was zelfs een beetje groei. De eerste helft van 2012 geeft een wisselvallig beeld.

Prijsdruk
ING Economisch Bureau verwacht dat de tweede helft van dt jaar een lichte krimp zal laten zien. De totale daling van de omzet in 2012 in de schoenendetailhandel wordt geraamd op -2 procent. In 2013 wordt een continuering van deze trend verwacht door een verdere terugloop in koopkracht. Dit leidt overigens ook tot meer prijsdruk. Kritische consumenten zijn zich in deze tijd van economische onzekerheid meer bewust van hun uitgaven. Er wordt veel gekocht op basis van acties en aanbiedingen. Ondertussen blijven inkoopkosten stijgen door kosteninflatie in productielanden en een zwakkere euro.

Online kanaal
Naast de toenemende druk in de markt plaatst ook de snelle groei van internetverkopen schoenenretailers voor een dilemma. Het online kanaal verovert in hoog tempo een stuk marktaandeel. Internet droeg in 2011 zelfs bij aan de groei in de markt. Het is echter lastig voor winkeliers online kansen aan te boren. Grotere partijen investeren fors om een zo hoog mogelijk aandeel naar zich toe trekken en hebben daarin een solide voorsprong. Het is daarom niet eenvoudig om in deze online markt winstgevend te opereren.

Beleving
Webshops spelen goed in op bepaalde behoeften van de consument. Juist in een sector als schoenen waar altijd gedacht werd dat het passen en ervaren van het product essentieel was, is de online omzet zeer snel gegroeid. Om het hoofd boven water te houden vechten winkels terug met multi-channel concepten te omarmen en door meer in te zetten op ‘beleving’

De relevantie van winkelconcepten is zeer belangrijk voor de consument, meent Dirk Mulder, sectorspecialist Handel bij ING. “Offline zullen winkeliers, ontwikkelaars en gemeenten zich moeten richten op de vraag hoe zij in samenwerking het winkellandschap beter kunnen inrichten op de vraag. Creativiteit, innovatie en out-of-the box denken zijn nodig om winkelstraten nieuw leven in te blazen”, aldus de sectorspecialist Handel.

Hier leest u de Sectorvisie Schoenenbranche, oktober 2012:

 ING – Grote behoefte aan innovatie schoenenwinkels.