TOP

Herfinanciering Macintosh Retail Group succesvol afgerond

Macintosh Retail Group NV heeft een nieuwe kredietfaciliteit afgesloten van 260 miljoen. Dit om de huidige, in maart 2011 aflopende kredietovereenkomst te herfinancieren en tevens voor de toekomstige financiering van werkkapitaal, investeringen en acquisities.

De nieuwe kredietfaciliteit heeft een looptijd van vijf jaar. De verwachting is dat door de overeenkomst de financieringslast oploopt met één procent per jaar. De faciliteit is verstrekt door een syndicaat van vier banken: ABN Amro Bank, BNP Paribas Fortis, ING Bank en Rabobank International.

Flexibelere voorwaarden
De voorwaarden van de nieuwe overeenkomst zijn flexibeler dan de huidige. Zo zijn de aflossingsverplichtingen bij verkoop van bedrijfsonderdelen soepeler en biedt de nieuwe faciliteit een ruimere mogelijkheid om krediet aan te trekken. “Met de herfinanciering wordt voor een lange periode een financieel gezond fundament gelegd voor de toekomst van onze onderneming,” vertelt  Theo Strijbos, CFO van Macintosh Retail Group. “Dit is met name van groot belang in financieel nog steeds onzekere tijden. Wij kunnen ons hierdoor concentreren op de groeistrategie van Macintosh Retail Group, zowel door het openen van winkels als door overnames.”