Nieuwsgierig naar de artikelen achter de inlog van schoenvisie.nl?

30 dagen gratis toegang

TOP

Coronavirus en retail: met welke scenario’s moet je rekening houden en hoe pak je dat aan?

De maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen raken alle sectoren, ook de mode- en schoenenretail. Het belangrijkste advies nu de traffic in de winkelstraten afneemt: denk in scenario’s.

Brancheorganisaties, banken en andere instanties proberen de achterban met informatievoorziening voor te bereiden op de gevolgen van de maatregelen die het kabinet heeft genomen. MKB-Nederland en VNO-NCW houden de vinger aan de pols voor ondernemend Nederland en organiseren bijeenkomsten, waar bijvoorbeeld ook Inretail en Modint bij aanschuiven.

Inretail: denk in scenario’s

Inretail informeert mode- en schoenenretailers via de website. De grootste zorgen lijken te zitten in het afnemen van traffic. Dat betekent minder omzet, maar heeft ook gevolgen voor personeelsplanning, schrijft de branchevereniging. Inretail adviseert te denken in scenario’s en geeft daarvoor tips:

1. Denk samen met een aantal mensen uit je team na over jouw scenario’s. Wat te doen we bij een forse omzetdaling (bijvoorbeeld bij 20 procent, 50 procent of zelfs 100 procent)? Wat als winkels of winkelgebieden worden gesloten door de overheid? Wat bij veel ziekmeldingen van medewerkers?

2. Stel een ‘crisisteam’ samen met ook medewerkers en overleg dagelijks over ontwikkelingen en eventuele te nemen stappen.

3. Bepaal per scenario welke keuzes je kunt of moet maken. Denk hierbij aan aanpassing van personeelsbezetting, openingstijden, communicatie naar klanten en medewerkers, inkoop, beoordeel je investeringen, kijk naar je (dagelijkse) kosten voor marketing en communicatie, volg de landelijke richtlijnen voor events, bekijk andere verkoopmogelijkheden (telefonisch, thuisbestellingen).

4. Communiceer structureel met je medewerkers en neem ze mee in de overwegingen en gemaakte keuzes.

5. Communiceer naar je klanten over je beleid. Denk dan over contante betalingen, hygiëne, geen handen schudden.

Scenario’s en maatregelen

Met welke scenario’s moet je dan rekening houden? De Rabobank heeft in haar rapport ‘Coronavirus outbreak of uncertainty’ vier scenario’s geschetst: bad, worse, ugly en unthinkable. MKB-Nederland en VNO-NCW hebben aan die scenario’s maatregelen gekoppeld. Bij het scenario ‘bad’ gaat men uit van een tijdelijke situatie die na een kwartaal weer grotendeels voorbij is. De voorgestelde maatregelen zijn daar vooral liquiditeitssteun. Denk aan werktijdverkorting, overbruggingsfinanciering en een gewijzigd invorderingsbeleid, zoals uitstel van betaling en opschorting van belastingrente. 

Lees alles over het voorstel Noodpakket Coronavirus van VNO-NCW en MKB-Nederland (pdf)

ABN Amro: positief effect?

Sectoreconoom Henk Hofstede van ABN Amro probeert de zonnige kant te blijven zien. In de publicatie ‘Coronavirus raakt fysieke retail in het hart‘ denkt de bank dat de coronacrisis voor de langere termijn het positieve effect hebben dat retail-ondernemers zich er meer van bewust worden dat ze hun risico’s moeten spreiden en hun leveranciers dichter bij huis moeten zoeken. “Met de drang van de westerse consument om steeds meer en tegen almaar lagere prijzen te consumeren, is de afhankelijkheid van China wel heel groot geworden. Dat het verleggen van de inkoop de prijzen van sommige producten kan opdrijven, moet de consument maar voor lief nemen. Het leidt in ieder geval tot meer zekerheid in de levering, tot minder paniek en wellicht tot een hogere kwaliteit van het aanbod en meer werkgelegenheid in Europa.”

Foto: Pixabay.com/Matthewafflecat