TOP

CBS: Fors omzetverlies voor schoenenbranche in maart 2018

Na een positief 2017, is 2018 voor de schoenenbranche moeizaam van start gegaan. Januari en februari lieten al een omzetmin zien, maar nu blijkt uit cijfers van het CBS dat maart nog veel zwaarder was.

Sinds eind 2014 sluit de detailhandel elke maand met een omzetplus af, maar de schoenenbranche draagt hier niet altijd even veel aan bij. Na een positief 2017, is 2018 voor de schoenenbranche meteen slecht van start gegaan. De branche zette volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in januari een omzetmin neer van 6,1 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar en in februari werd er -4,4 procent omgezet. Maart 2018 blijkt nu nog veel slechter te zijn geweest. De omzet van de schoenenbranche ging deze maand met 16 procent omlaag.

In maart 2018 maakte de detailhandel een omzetplus van 1,5 procent in vergelijking tot dezelfde maand vorig jaar en de non-foodsector steeg met 0,6 procent. De percentages worden vooral omhoog getrokken door de verkopen in woon- en elektronicawinkels. Online blijft ook groeien, in maart 2018 kwam de omzet 23 procent hoger uit.