TOP

CBS: ‘Aantal webwinkels met meer dan de helft toegenomen sinds 2020’

Het aantal webwinkels is sinds januari 2020 met ruim 63 procent gestegen naar bijna 80 duizend. Daarvan zijn er 18,5 duizend webwinkels die kleding (inclusief schoenen) verkopen, ruim 50 procent meer dan voor corona.

Beeld: Anete Lusina via Pexels

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat de grootste stijging ligt bij webwinkels met een algemeen assortiment, deze zijn meer dan verdubbeld in aantal. Webwinkels in huis- en tuinartikelen (+89 procent), en webwinkels in voeding (+83 procent) namen ook sterk in aantal toe in de afgelopen twee jaar. Ruim 80 procent van de webwinkels in 2022 zijn bedrijven met één werkzame persoon.

Ruim 2 miljoen bedrijven

De groei is niet alleen zichtbaar als het gaat om het aantal webwinkels. In 2021 kwamen er in totaal 163 duizend bedrijven bij, een groei van 8,5 procent. Daardoor telde Nederland op 1 januari 2022 voor het eerst meer dan 2 miljoen bedrijven. De jaargroei van 8,5 procent was de hoogste sinds de start van de metingen op deze manier in 2007, en ruim tweemaal zo groot als de groei in 2020.

De toename van 163 duizend bedrijven bestond voor meer dan 90 procent uit bedrijven met één werkzame persoon. Ook procentueel gezien groeide deze groep bedrijven veruit het sterkst (10 procent). De groep bedrijven met 250 of meer werkzame personen groeide met 3,5 procent.

Minder bedrijven opgeheven

De sterke groei van het aantal bedrijven in 2021 komt in grote mate doordat er minder ondernemingen stopten. Terwijl het aantal opgeheven bedrijven in 2020 nog steeg met ruim 30 duizend, daalde het aantal opheffingen in 2021 met bijna 50 duizend. Het aandeel opgeheven bedrijven op het totaal aantal bedrijven bedroeg 4,8 procent in 2021. Nooit eerder sloot een kleiner percentage van de totale bedrijfspopulatie zijn deuren.