TOP

Bevolkingskrimp treft winkelgebieden

De invloed die bevolkingskrimp heeft op onder meer winkelgebieden in bepaalde buurten, wijken en dorpen is groot. Dit meldt Retailnews.

“De ervaring leert dat leefbaarheid voor bewoners zeer nauw samenhangt met de aanwezigheid van winkelvoorzieningen. Het verdwijnen van de laatste winkel of winkels uit een kern heeft dan ook een grote maatschappelijke impact. Daar moet je oplossingen voor bedenken”, zegt Patrick Manning, hoofd van de afdeling ruimtelijk economisch advies van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

De oorzaken van de bevolkingskrimp in Nederland zijn divers: vergrijzing, het wegtrekken van jongeren, beperkte beschikbaarheid van banen en krapte op de woningmarkt, zo blijkt uit het HBD-rapport Bevolkingskrimp en Winkelgebieden.

Minder omzet
Manning: “Wat de oorzaken ook zijn, minder consumenten betekent minder omzet en dus minder mogelijkheden voor winkels. Nu we in sommige regio’s al enige tijd de bevolkingsaantallen zien teruglopen, heeft dat uiteraard consequenties voor het functioneren van de winkels in die gebieden.”