TOP

Adidas en Allbirds werken samen voor klimaatvriendelijke sportschoen

Adidas en Allbirds bundelen de krachten voor een sportschoen met de ‘laagste CO²-afdruk ooit’. Voor de ontwikkeling geven de bedrijven elkaar toegang tot de eigen duurzame en technologische innovaties. “Onze missie overstijgt de concurrentie tussen individuele bedrijven.”

Samen bereik je meer dan alleen, moeten Adidas en Allbirds hebben gedacht. De twee bedrijven bundelen hun krachten en kennis om een sportschoen te ontwikkelen met de ‘laagste CO²-afdruk ooit’. Daarmee hopen ze een bijdrage te leveren aan het klimaatneutraal maken van de schoenenindustrie, die jaarlijks 7000 miljoen ton koolstofdioxide uitstoot, aldus het persbericht. Voor de ontwikkeling worden alle facetten van het productieproces opnieuw onder de loep genomen. Van de materiaalkeuzes en fabrieken, tot transportbrandstoffen uit hernieuwbare bronnen – zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de eisen die beide merken aan hun sportschoenen stellen.

CO²-label op schoenen

Adidas en Allbirds zijn beiden actief bezig met verduurzamen. Adidas streeft ernaar zijn CO²-afdruk in 2030 met 30 procent te verminderen en wil in 2050 volledig uitstootvrij zijn. Allbirds maakte half april bekend zijn producten voortaan een CO²-label te geven, waarop consumenten precies kunnen zien hoeveel koolstofdioxide er voor hun nieuwe sneakers is uitgestoten en hoe dat cijfers tot stand is gekomen. Ook Allbirds werkt toe naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Tot die tijd koopt het het bedrijf de resterende uitstoot af met zogenaamde ‘carbon offsets’ – investeringen in projecten die elders gemaakte emissies compenseren.

Nieuwe standaard

De bedrijven zien de samenwerking als kans om een ‘nieuwe standaard’ voor de industrie te zetten in het gevecht tegen klimaatverandering. “Onze merken willen niet alleen deelnemen aan het gesprek over verduurzaming”, zegt James Carnes, de vicepresident van Adidas Brand Strategy, in een persbericht. “We willen een substantiële verbetering aanjagen. De recente vooruitgang die onze merken op het gebied van duurzame innovatie hebben geboekt, creëert het perfecte momentum voor deze samenwerking.”

“Het is noodzakelijk om de wereldwijde emissies terug te brengen. Die missie is groter dan Allbirds of Adidas alleen”, zegt ook Tim Brown, een van de ceo’s van Allbirds. “Of we dat ons nu realiseren of niet, dit is een race die we als planeet samen rennen en die de concurrentie tussen individuele bedrijven overstijgt.”

Foto: Allbirds