Wat kun je doen wanneer jouw schoen is gekopieerd en voor een lagere prijs in de schappen ligt?

Het zal je maar gebeuren dat je, als bekende speler in het hogere segment van de schoenenmarkt, erachter komt dat een (vrijwel) identieke schoen een jaar later bij een bekende speler in het lagere segment in de schappen ligt. Jouw schoen is duidelijk gekopieerd. Vanzelfsprekend wil je dat de inbreukmakende schoen zo snel mogelijk uit de schappen verdwijnt, zodat je zo min mogelijk schade lijdt. Wat kun je doen?

Een ex parte bevel aanvragen en de schade beperken

Wanneer intellectuele eigendomsrechten in het geding zijn, is het mogelijk om aan de rechter een ex parte bevel te vragen. Door een ex parte bevel kunnen houders van intellectuele eigendomsrechten op zeer korte termijn een einde laten maken aan een inbreuk. Als de rechter een ex parte bevel toekent, zal de wederpartij zijn inbreukmakende acties vaak op zeer korte termijn moeten stoppen. Door het snelle effect is het ex parte bevel een krachtig rechtsmiddel om onherstelbare schade te voorkomen.

Quapi vs JolaHet ex parte bevel heeft zijn kracht bewezen in een recent geschil tussen Quapi en Jola.[1] Quapi, een succesvolle en bekende speler in het hogere segment van de kinderkledingmarkt, bracht in de zomercollectie van 2018 het jurkje ‘KARA’ op de markt. Toen Quapi constateerde dat Jola in haar nieuwe zomercollectie een jurkje aanbood dat grote gelijkenis vertoonde met het ‘KARA’ jurkje (zie afbeelding), vreesde zij onherstelbare schade. Door het aanvragen van een ex parte bevel kon Quapi ervoor zorgen dat het inbreukmakende kledingstuk van Jola binnen 24 uur uit de schappen verdween.

Wanneer kan een ex parte bevel worden ingezet?

Een ex parte bevel kan worden ingezet, wanneer de inbreuk op bijvoorbeeld het merkenrecht duidelijk is en er een spoedeisend belang is van de verzoeker. Het spoedeisend belang wordt vaak vastgesteld als erdoor verder uitstel door de verzoeker onherstelbare schade wordt geleden. Het bijzondere van een ex parte bevel is dat er geen zitting plaatsvindt, waardoor er geen plaats is voor hoor en wederhoor. Omdat de tegenpartij zich niet kan verdedigen, wordt een ex parte bevel alleen toegekend als de inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht duidelijk is. In het geschil tussen Quapi en Jola werd geoordeeld dat er sprake was van een duidelijke inbreuk (zie afbeelding).

Wat zijn de risico’s van een ex parte bevel?

Het aanvragen van een ex parte bevel is niet zonder risico’s. Zo kan een ex parte bevel weer worden opgeheven wanneer de wederpartij met succes een opheffingskort geding aanspant. Na het aanvragen van een ex parte bevel, moet de eiser binnen een redelijke termijn een bodemprocedure bij de rechtbank aanhangig maken. In de bodemprocedure wordt door de rechter, besloten of er daadwerkelijk een inbreuk is op het intellectuele eigendomsrecht van de eiser. Wanneer dit niet het geval is, kan dit voor behoorlijk wat schade zorgen voor de partij aan wie het ex parte bevel is opgelegd. De schade die deze partij heeft geleden, onder andere bestaande uit de volledige advocaatkosten, zal door de verzoeker van het ex parte bevel moeten worden betaald.

Conclusie

Het ex parte bevel is een krachtig rechtsmiddel dat kan worden ingezet als er een duidelijke inbreuk op jouw intellectuele eigendomsrecht wordt gemaakt die kan leiden tot onherstelbare schade. Het inzetten van dit rechtsmiddel kan ervoor zorgen dat de inbreukmakende partij binnen korte tijd, soms zelfs binnen 24 uur (!), tot halt wordt geroepen. Mede doordat het ex parte bevel een krachtig rechtsmiddel is, is het niet zonder risico’s. Wanneer een ex parte bevel wordt toegekend, maar je vervolgens de inbreuk of het spoedeisend belang niet hard kunt maken, zul je als verzoeker van het ex parte bevel de schade moeten vergoeden die geleden is door de tegenpartij.

[1] Rechtbank Zeeland-West-Brabant (vzr.) 28 februari 2019, IEF 18281 (Quapi tegen Jola c.s.).

Over Nanda de Jongh

Nanda de Jongh BRight AdvocatenNanda de Jongh (43) studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Ze begon haar carrière als advocaat bij een groot landelijk kantoor, AKD Prinsen Van Wijmen, waar ze later ook associated partner werd. In 2011 startte ze haar eigen advocatenkantoor, BRight Advocaten, gespecialiseerd in het intellectueel eigendom van bedrijven in de fashion-, retail- en lifestylebranche. BRight Advocaten is gevestigd in Breda. Er werken 6 juristen.

BRight Advocaten is kennispartner van Schoenvisie. Ga voor meer informatie naar https://bright-advocaten.nl.